Altena Road Circuit

 

   

Kees Snepvangers

kijk op atletiek

Algemeen Regelement Altena Road Circuit

ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN

Iedere loper die deelneemt aan het circuit loopt op eigen risico.


De organisatie van het circuit is in handen van de betrokken plaatselijke vereniging in samenwerking met Altena Road Runners.
Hierbij draagt het Altena Road Runners enkel eindverantwoording  over de looptechnische aspecten, terwijl de betrokken vereniging eindverantwoordelijk is voor de zaken rond de algemene organisatie van de wedstrijd.

Er is een splitsing voor wedstrijdlopers (licentiehouders) en trimlopers (recreanten). Voor beide wordt er een klassement bij gehouden.

Wedstrijdlopers dienen bij inschrijving hun licentie te tonen.

Starttijden van de wedstrijden staan vast. Mochten er zich omstandigheden voordoen dat de start iets uitgesteld moet worden, dan gaat dit altijd in overleg met de jury.

De door de wedstrijdorganisatie voorgeschreven startnummers moeten duidelijk zichtbaar op de borst gedragen worden.

In geval van geschil tijdens de wedstrijd is de stem van de jury beslissend.

Het Altena Road circuit 2017 telt 6 wedstrijden.

Wil men voor het klassement in aanmerking komen, dan dient men aan tenminste 4 wedstrijden te hebben deelgenomen in dezelfde categorie.  Hieronder wordt verstaan, na officiële inschrijving, de wedstrijd uitlopen en op de uitslagenlijst vermeld staan.

De eerste wedstrijd waaraan je deelneemt in het circuit is je huidige leeftijd bepalend in welke categorie je inschrijft.
Deze categorie blijft de gehele duur van het circuit gelden voor het klassement.
 
Voor het klassement gelden de volgende categorieën bij de mannen:
Senioren, Masters M35, M45 en M55 en bij de vrouwen: Senioren, Masters V35 en V45. Bij de jongens en meisjes zijn er vier categorieën: 0 t/m 7 jaar, 8 t/m 9 jaar, 10 t/m 11 jaar en 12 t/m 15 jaar.


Bij elke wedstrijd worden er punten gegeven voor het klassement. In elke categorie krijgen de eerste 50 punten, de tweede 46, de derde 43, de vierde 41, de vijfde 40 en de volgende steeds 1 punt minder.

Voor de lopers die aan meer dan 4 wedstrijden deelnemen, geldt dat voor het klassement enkel de 4 hoogste scores meetellen en 2 bonuspunten voor de overige wedstrijden.

Bij een gelijk aantal punten in het klassement tellen eerst de meeste overwinningen, dan de meeste 2e plaatsen enz.

Prijzen:
Voor de beste 3 deelnemers per categorie zijn na afloop van het wegcircuit geldprijzen beschikbaar.
   

Prijzengeld circuit:
Alle senioren categorieën: 50-40-30 euro.
Alle jeugdcategorieën:      30-20-10 euro.
De organisaties kunnen zelf voor een wedstrijd het prijzengeld bepalen afhankelijk van hun budget.

Prijzen en herinneringen worden niet na geleverd.

Om voor een herinnering in aanmerking te komen moet men aan 4 van de 6 wedstrijden deelgenomen  hebben.